Members

Members:

Rahul Ghose

UJJWAL KUMAR PAL

Avik Mitra

SHYAMSUNDAR DAS

Amitava Bhattacharya

Giriraj Mall

Kaushik Ghosh

Awadesh K Mallik

Partha Datta

RAMESH MISHRA

Saptarshi

Soumyajit Roy

Arthita Bhattacharyya

Saurindra Nath Basu

Gautam Bardoloi

Biswanath Kundu

Debesh Halder

Dipankar Ghosh

Sachin Kumar Gupta

Sumantra Dutta

Basanta Sinhamahapatra

DHIMAN MUSTAFI

Ananya Saha

Prasanta Dutta

SUROJIT GHOSH

Koushik Mondal

SUBHRAJIT PANDIT

Aritra Mahapatra

Atanu Das

SUVRA KANTI SARKAR

Manabendra Maity

SUDIPTA NASKAR

Aditya N. Roy Choudhury

ARIJIT MONDAL

Arup Barman Roy

Dr. Nirmal Kanti Ghosh

Pradip Barman Roy

Ashis Shit

Gaurab Mukhopadhyay

Saktibrata Dasgupta

PULAK SARDAR

Debajit barman

Sahin Ali

Kausik Bandyopadhyay

PANKAJ NATH BARBHUIYA

Krishnendu Sadhu

Sudipta Bhattacharyya

ASHIS KUMAR BHATTACHARYA

Samarjit Mahanty

shankha chatterjee

Jaydeep Bagchi

Soumya Mukherjee

Ritendu Ganguly

Asis Kumar Kundu

Amit Charit

Uttam Kumar Sarkar

Kallol Kumar Paul

Subhasish Basu Majumder

Sarit Kumar Kundu

Kaushik Das

Dhiman Banerjee

Subir Biswas

Probal Kumar Das

Abhijit Das

Avinaba Pal

Atanu Ranjan Pal

Sabyasachi Roy

Amit Kumar De

AMITABH PATRA

BHASKAR SHOW

Rituparna Sen

Sobhana Paul

Azahar Uddin Mondal

Shirshendu Chakraborty

Debjit Das

Biplab Mahata

Jyotirmoy Bhattacherjee

Ajitesh Kar

Dr. Atiar Rahaman Molla

Shubhadip Datta

Dipankar Dhabak

RAHUL MANDAL

Ram Chandra Das

Parimal Kanti Biswas

Soumit Chowdhury

Mridul Das Poddar

Tilak Bhattacharya

Arpita Debnath

Chinmoy Ghorai

Rajen Pal

Sarbapi Mukherjee

Debabrata Shome

Dr. Arup Ghosh

Arindam Mukherjee

Bishwarup Das